Monthly Archives:september 2017

Dodal/aAdministrator

ŠVN 3. razred

Pošiljamo vam utrinke drugega dne šole v naravi. Tudi danes smo dan preživeli aktivno. Spoznali smo osnove lokostrelstva, raziskovali bližnji potok, spoznali domače živali, jahali konje in se sproščali ob športnih igrah. Lepo vas pozdravljamo. Vaši tretješolci.

Read more

Dodal/aAdministrator

Marko Soršak Soki “20 za 20”

V sklopu akcije “20 za 20” nas je obiskal Marko Soršak Soki in naši šoli podaril glasbene inštrumente: 2 kitari, klaviaturo in cajon. Hvala Marko!

« 1 of 2 »

 

Dodal/aAdministrator

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Subvencioniranje šolske prehrane

  • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
    • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
    • od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.
  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Za uveljavljanje in izvajanje subvencije za šolsko malico oz. kosilo mora imeti družina VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU, za kar poskrbite starši tudi s pravočasno oddajo nove vloge na centru za socialno delo.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno oddajati, saj šola upošteva podatke posredovane od RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Odjava šolske prehrane