Monthly Archives:november 2017

Dodal/aAdministrator

145 let Ludvika

V četrtek, 23. novembra 2017, je potekala osrednja prireditev ob 145-letnici naše šole. V sklopu prireditve smo pripravili razstavo “145 LET  LUDVIKA” v razstavišču Ludvik.

« 1 of 2 »

Dodal/aAdministrator

Folklora – intenzivne vaje

Lep pozdrav iz intenzivnih vaj na Pohorju. Uživamo na plesnih vajah in v snegu.

Folklorniki z učiteljicama.

Dodal/aAdministrator

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos je to v petek, 17. novembra.

Otroci so ta dan zajtrkovali črn kruh, med, maslo, mleko in jabolko – vse domačega porekla.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Z otroki smo izvedli različne aktivnosti z naslednjimi vsebinami: pomembnost uživanja lokalno predelane hrane, pomembnost zajtrka v prehrani ter kultura prehranjevanja.

Odjava šolske prehrane