Monthly Archives:november 2017

Dodal/aAdministrator

2. športni dan 6. do 9. razred

VSEBINA: PLAVANJE, DRSANJE,  FITNES

DATUM: SREDA, 29. 11.2017

Zbor za drsalce bo ob 8.45 v JEDILNICI šole, kjer imajo učenci malico. Po malici gredo učenci v spremstvu učiteljev peš do drsališča. Drsanje poteka od 10.00 do 11.30. Drsalci se po končanem drsanju v SPREMSTVU UČITELJEV VRNEJO DO ŠOLE.

OBVEZNA OPREMA DRSALCEV SO ROKAVICE!

CENA: 2,00 € + 2,00 € izposoja drsalk  – poberemo pri malici v jedilnici

PLAVANJE

Zbor bo ob 8.15  v šoli, kjer bo v jedilnici malica in nato ob 8.30 odhod z mestnim avtobusom v Pristan. Plavali bomo od 9.30 do 11.00. Ob 11.15 povratek proti šoli.

Plavalci potrebujete kopalke in brisačo.

V slučaju hladnega vremena priporočamo topla oblačila in zimsko kapo – po plavanju.

CENA: 3,2 € ( PRINESITE TOČEN ZNESEK ZA VSTOPNINO)

 

 

FITNES IN AEROBIKA – 1. skupina – 22  učencev/ učenk

Vodja: JADRANKA FOSTER

Zbor za  skupino (6. A, B, 7. A ,B 8. A, B, C) bo ob 8.00 v jedilnici šole, kjer bodo učenci imeli malico.

Odhod je ob 8.15 do Fitnes centra BETNAVA. Povratek  bo ob 10.30.

 

 

FITNES IN AEROBIKA – 2. skupina – 27  učencev/ učenk

Zbor za  skupino (9. A, B, C ) bo ob 9.00 v jedilnici šole, kjer bodo učenci imeli malico.

Odhod je ob 9.30 do Fitnes centra BETNAVA. Povratek  bo ob 12.00.

 

Obvezna je športna oprema (primerna oblačila in čista obutev).

CENA: 4,00 €

Dodal/aAdministrator

145 let Ludvika

V četrtek, 23. novembra 2017, je potekala osrednja prireditev ob 145-letnici naše šole. V sklopu prireditve smo pripravili razstavo “145 LET  LUDVIKA” v razstavišču Ludvik.

« 1 of 2 »

Dodal/aAdministrator

Folklora – intenzivne vaje

Lep pozdrav iz intenzivnih vaj na Pohorju. Uživamo na plesnih vajah in v snegu.

Folklorniki z učiteljicama.

Dodal/aAdministrator

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – DAN SLOVENSKE HRANE

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos je to v petek, 17. novembra.

Otroci so ta dan zajtrkovali črn kruh, med, maslo, mleko in jabolko – vse domačega porekla.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo se mladino o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vsakodnevnih dejavnostih ter o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o zdravem načinu življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Z otroki smo izvedli različne aktivnosti z naslednjimi vsebinami: pomembnost uživanja lokalno predelane hrane, pomembnost zajtrka v prehrani ter kultura prehranjevanja.

Dodal/aAdministrator

OBVESTILO – Naravoslovni dan 6. razred

Teme: SPOZNAJMO SVOJE OKOLJE – OBISK PRI LOVCIH, NEVARNOSTI SPLETA, BIBLIOPEDAGOŠKA DELAVNICA

Datum: torek, 14. 11. 2017

Naravoslovni dan bo izveden v treh delih s pričetkom ob 8. 20 in zaključkom do 12. 40.

Razporeditev dejavnosti:

½ 6. A + ½  6. B (18 uče.) 6. A (18 uče.)  6. B (18 uče.)
Teren: 8.20 – 9.30

obisk pri lovcih

(spremljevalec, B. Godec)

9.45 -10.00 malica

 Knjižnica:

8.20 – 9.45, malica do 10.00, odhod k lovcem

Navajanje virov, družabni kotiček

(ga. Sonja Antolič)

Računalniška učilnica:

8.20 – 9.45, malica do 10.00

Nevarnosti spleta

(g. Danijel Korpar)

Računalniška učilnica: 10.15 – 11.15 

Nevarnosti spleta

(g. Danijel Korpar)

Teren: 10.15 – 11.00

obisk pri lovcih

(razrednik, učitelj spremljevalec)

Knjižnica: 10.00 -11.00

Navajanje virov, družabni kotiček

(ga. Sonja Antolič)

Knjižnica: 11.20 – 12.40

Navajanje virov, družabni kotiček

(ga. Sonja Antolič)

Računalniška učilnica: 11.15 – 12.40

Nevarnosti spleta

(g. Danijel Korpar)

Teren: 11.15 -12.05

obisk pri lovcih

prihod v šolo do 12.25, odhod na kosilo (razrednik, učitelj spremljevalec)

Učenci potrebujejo pisala, beležko ali zvezek za naravoslovje.

Navodila za delo dobijo pri pouku naravoslovja.

Koordinatorica dneva dejavnosti: Brigita Godec Kopčič

Odjava šolske prehrane