Novice

Dodal/aAdministrator

Predstavitev projekta Erasmus + v razstavišču Ludvik

V petek, 6. 10. 2017, je na šoli potekal Erasmus+ dan, v okviru katerega je med drugimi dogodki bila tudi na ogled razstava, ki predstavlja dosedanje delo projekta, ki poteka pod vodstvom koordinatorice Nataše Luković. Na  ogled so fotografije in materiali, ki so jih učenci skupaj s svojimi mentorji do sedaj uporabili na predstavitvah v tujini in na naši izmenjavi. Razstavo je na osrednji prireditvi v šolski telovadnici odprla glavna koordinatorka projekta iz Francije, gospa Melissa Valentin. Razstava bo na ogled še cel oktober.

Zapisala: Metka Lakota

Dodal/aAdministrator

Tabor za nadarjene

V petek, 13. 10. 2017 smo prispeli v CSOD  Peca. Učenci so se namestili v sobe in odšli na večerjo. Po večerji so se razdelili v štiri skupine in pričeli z delavnicami. Izkušnje so si nabirali s področja angleščine, mediacije, robotike in likovnega ustvarjanja. Sledil je počitek.

V soboto zjutraj smo se najprej dobro ogreli in razgibali na jutranji telovadbi. Sledil je zajtrk. Po zajtrku je polovica učencev dobila kolesa in počakala na vodnike za vožnjo skozi rove rudnika. Ostali so imeli delavnice. Nato so se skupine zamenjale.
Nadaljevanje sledi.

 

Dodal/aAdministrator

Tabor ZPM (nadarjeni učenci)

Posredujemo vam informacijo o dveh taborih, ki jih

organizira in izvaja ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

V času jesenskih počitnic, od 28. do 31. oktobra 2017, pripravljajo dva tematska tabora v Poreču:

 1. NOVINARSKI TABOR je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, ki jih zanimajo mediji, kako izgleda časopisna redakcija, ter kakšno je novinarsko življenje.
 2. LOGIKA je namenjena učencem od 5. do 7. razreda, ki so jim ljubše logične uganke, matematični izzivi in skrivnostne naloge.

Dnevi na taborih bodo kreativni in ustvarjalni, seveda bo v ospredju tema izbranega tabora. Dodatno pa bodo dneve popestrili z različnimi aktivnostmi na prostem (morje, sprehodi, izleti). Več na spletni strani ZPM Maribor.

Udeleženci lahko imajo udeležbo na taboru tudi subvencionirano, v skladu z regresno lestvico. Vse informacije o taborih, cenah ter prijavnice so objavljene na spletni strani ZPM Maribor.

DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si

Maja Mernik

Dodal/aAdministrator

Naravoslovni dan 9. razred

Spoštovani starši!

V torek, 10. oktobra 2017, si bomo v okviru naravoslovnega dne ogledali GSKŠ Ruše (projekt Kemijske delavnice, Privlačna farmacija in zeliščni vrt).

Naravoslovni dan bomo pričeli ob 8. 20 (zbor pred šolo) in se ob 8. 30 z avtobusom odpeljali v Ruše, kjer si bomo vodeno ogledali zeliščni vrt, sodelovali v kemijski delavnici ter spoznali farmacijo (teoretično in praktično).

Učenci morajo imeti s seboj beležko in pisalo. V šolo se vrnemo do 12. 30.

Stroške za avtobus bodo učenci poravnali po opravljeni dejavnosti.

Učenci so dolžni upoštevati navodila razrednikov in učiteljev spremljevalcev. S svojim obnašanjem ne smejo ogrožati svoje varnosti ali varnosti sošolcev.

Lep pozdrav.

Organizatorka naravoslovnega dne:                                         Ravnateljica: Lidija Todorović

Ribana Višnar

Dodal/aAdministrator

SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Subvencioniranje šolske prehrane

 • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
  • od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Za uveljavljanje in izvajanje subvencije za šolsko malico oz. kosilo mora imeti družina VELJAVNO ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU, za kar poskrbite starši tudi s pravočasno oddajo nove vloge na centru za socialno delo.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila ni potrebno oddajati, saj šola upošteva podatke posredovane od RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Dodal/aAdministrator

Ocena ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2017/2018

Obveščamo vas, da je mestna občina Maribor, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poslal obvestilo o ogroženosti otrok na šolski poti. Za učence, ki v šolo prihajajo iz naseljih Radvanje, Hrastje, Pekre-Limbuš, iz Kamenškove ulice, ulice okrog RTV centra in naselja ob Pekrski gorci (Reiserjeva, Pekrska cesta, Škilanova ulica, Na gorco,  Kaličeva ulica). Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor ugotavlja, da je prometna varnost učencev, ki prihajajo iz navedenih smeri ogrožena.

Na Pohorski ulici in na Lackovi cesti so urejene površine za varno hojo in prečkanje pešcev in tudi podhod pod krožiščem Lackove ceste. Na navedeni relaciji varnost otrok na poti v šolo ni ogrožena.

Učenci, ki že imajo proste šolske vozovnice in prihajajo iz navedenih smeri, lahko vozovnice uporabljajo od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.

Če otrok prihaja v šolo z mestnim avtobusom iz navedenih ogroženih smeri in še nima šolske vozovnice, lahko dobi prosto vozovnico. Prosimo, prinesite v šolo fotografijo otroka (za dokumente) in jo oddajte razredničarki ali v tajništvu šole.

Za učence 1. razredov

Če spremljate otroka v šolo z mestnim avtobusom, lahko otrok dobi prosto vozovnico. Prosimo, prinesite v šolo fotografijo otroka (za dokumente) in jo oddajte razredničarki ali v tajništvu šole.

Nove vozovnice bodo učenci dobili v šoli.

OCENA OGROŽENOSTI OTROK NA ŠOLSKI POTI – pojasnilo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto.

Lepo pozdravljeni.

Ravnateljica:

Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Seznam potrebščin 2017/2018

Učenci so danes prejeli Seznam potrebščin za šolsko leto 2017/18 in Naročilnico za sposojo učbenikov iz šolskega sklada, ki jo podpisano vrnejo razredniku najkasneje do petka, 16. 6. 2017.

Knjižničarka Sonja Antolič

 Potrebščine 2017/2018

Dodal/aAdministrator

Počitnice na Drugi

II. gimnazija Maribor zadnji teden junija organizira Počitnice na Drugi. 

Učencem šestih, sedmih, osmih in devetih razredov  od 26. do 30. 06. 2017 na zanimiv in drugačen  način ponujajo dvanajst programskih sklopov, kjer bodo   spoznavali svet kemije, fizike, biologije, angleščine, francoščine, kitajšćine, zgodovine- geografije, računalništva, gledališča ter likovne in novinarske delavnice.

Novost letošnjih Počitnic na Drugi je “mala šola Počitnic na Drugi”, poseben program, ki ga namenjajo otrokom 4. in 5. razreda.

Program Počitnic na Drugi je objavljen na spletni strani II. gimnazije ali na povezavi http://www.druga.si/pocitnice-na-drugi

Dodal/aAdministrator

Počitniške dejavnosti za osnovnošolce

Posredujemo vam informacijo o delavnici in tečaju, ki ju Srednja ekonomska šola Maribor organizira za učence 7., 8. in 9. razreda.

 1. MOJ SVET SKOZI FOTOGRAFIJO (26. 6. do 30. 6. 2017)
 2. TEČAJ DESETPRSTNEGA TIPKANJA ZA OSNOVNOŠOLCE (26. 6. do 30. 6. 2017)

Prijave zbirajo do 23. 6. 2017, oziroma do zapolnitve mest.

DODATNE INFORMACIJE: Alanka Pokeržnik (alenka.pokeržnik@es-mb.si) ali Andreja Zver Dobaj (andreja.zver@ses-mb.si).

Vsa obvestila in prijavnice najdete na spletni strani Srednje ekonomske šole Maribor (http://www.ses-mb.si/).

Maja Mernik

Dodal/aAdministrator

Srednje šole z omejitvijo vpisa

SREDNJE ŠOLE, KI BODO OMEJILE VPIS V 1. LETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

 1. Srednja šola za oblikovanje Maribor za programe:
 • Frizer na 104 mesta,
 • Medijski tehnik na 56 mest in
 • Tehnik oblikovanja na 56 mest;
 1. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor za program:
 • Tehniška gimnazija na 31 mest;
 1. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor za programa:
 • Zdravstvena nega na 140 mest in
 • Kozmetični tehnik na 28 mest;
 1. Prva gimnazija Maribor za program:
 • Gimnazija na 140 mest;
 1. gimnazija Maribor za programa:
 • Gimnazija na 168 mest in
 • Gimnazija – športni oddelek na 18 mest;
 1. Tehniški šolski center Maribor za program:
 • Tehnik mehatronike na 31 mest;
 1. Srednja šola Slovenska Bistrica za program:
 • Metalurški tehnik na 31 mest;
 1. Srednja elektro – računalniška šola Maribor za program:
 • Računalnikar na 26 mest;
 1. Konservatorij za glasbo in balet Maribor za program:
 • Umetniška gimnazija – glasbena in plesna smer (celotni program) na 30 mest;
Odjava šolske prehrane