Erasmus + We are our Future

Projekt Erasmus+: Mi smo naša prihodnost! 

Predstavitev projekta Erasmus+: Mi smo naša prihodnost!

Pri interesni dejavnosti English Club Erasmus+, smo se lotili mednarodnega projekta s šestimi Evropskimi državami. Partnerske šole prihajamo iz Slovenije, Portugalske, Nizozemske, Grčije, Bolgarije in Poljske, nosilka projekta pa je šola iz Francije.

V skupini so učenci 7. in 8. razredov, projekt pa bo trajal dve leti. Sodelovanje skupine na šoli poteka medpredmetno in medgeneracijsko. Skupina sodeluje z drugimi interesnimi dejavnostmi in projekti, ki že redno tečejo na šoli.

Naslov projekta je “We are our future ! How to equip our students for adulthood and citizenship – a comparative study of autonomy, curricula and communication.” (Mi smo naša prihodnost! Kako opremiti naše učence na poti k odraslosti in državljanstvu – primerjalna študija avtonomije, kurikuluma in načinov komunikacije.

Projekt zajema tudi mednarodne enotedenske izmenjave učencev sodelujočih držav.

 PREDSTAVITEV PROJEKTA ERASMUS + WE ARE OUR FUTURE

 

Pričakovanja projekta Erasmus+: Mi smo naša prihodnost!

Preden smo se lotili projekta, smo prosili učence, učitelje in starše, da izpolnijo kratko anketo v zvezi s svojimi pričakovanji, ki jih imajo v zvezi s projektom. Oglejte si rezultate ankete.

 PREDSTAVITEV PRIČAKOVANJ PROJEKTA MAREC 2017

 

Logotip projekta Erasmus+: Mi smo naša prihodnost!

Lotili smo se oblikovanja logotipa projekta. Vsaka država je najprej oblikovala svoj predlog. Pri nas smo združili nekaj idej devetošolcev, ki sta jih uresničila Lara Kocbek in Dennis Dean Rutar (oba 9. b). Pod mentorstvom Violete Škrabl in Nataše Luković sta oblikovala logotip, ki predstavlja s črko E+ ime projekta, z zastavami pa vse partnerske države. Vsebuje besedo USPEH v vseh sedmih jezikih, ki nakazuje raznolikost in podobnost naših jezikov in s tem tudi kultur. Na vrh črke E se vzpenja sedem mladih ljudi, ki si med seboj pomagajo. Na vrhu sta dva mlada človeka, ki sta dosegla svoj želeni poklic. To je tudi eden izmed ciljev projekta. Z njim želimo spodbuditi mednarodno sodelovanje otrok in medsebojno pomoč pri iskanju pravega poklica za vsakega posameznika.

Naš logotip je v Franciji zmagal. Istočasno pa so v Grčiji tudi izbrali zmagovalen logotip. Naš se je tako na video konferenci z Grčijo pomeril s Portugalskim logotipom, ki je zmagal z enim glasom prednosti. Predstavljamo vam oba logotipa.

Logotip projekta (Portugalska)

Predlog logotipa (Slovenia)

 

Študija učnih navad učencev naše šole

V prvem delu projekta smo se ukvarjali z učnimi navadami učencev in iskali poti, kako le-te izboljšati in s tem prispevati k samostojnosti, odgovornosti in samozavesti učencev. Najprej smo primerjali učne navade učencev iz vseh partnerskih držav.

Pri interesni dejavnosti English Club Erasmus+, so učenci sestavili seznam vprašanj v zvezi z učnimi navadami učencev. Ta vprašanja smo poslali grški partnerski šoli Trito Gymnasio Tripolis, kjer so na podlagi vprašanj, ki smo jih posredovale vse partnerske šole, sestavili vprašalnik učnih navad. Ta vprašalnik so izpolnili učenci posamezne šole in pripravili predstavitve. Naši učenci so pripravili album s plakati, ki so ga predstavili na prvi mobilnosti v Franciji.

 PREDSTAVITEV UČNIH NAVAD UČENCEV

 ERASMUS PREDSTAVITEV UČNIH NAVAD UČENCEV

 

Prva mobilnost v Montpezat-sous-Bauzon, Francija (13. 2. 2017 – 19. 2. 2017)

Predstavljamo vam film o poteku mobilnosti, ki je potekala v francoski regiji Ardèche, v vasici Montpezat-sous-Bauzon. V kraju živi 900 prebivalcev, znani so po predelavi kostanjev, gobarjenju in kozah, ki jih je okrog 3000. Tam smo sodelovali s šolami iz Nizozemske (Zoetermeer) in Bolgarije (Vratsa). Vzporedno je potekala mobilnost v Grčiji (Tripolis), kjer so sodelovale šole iz Poljske (Czeladź) in Portugalske (Barcelos).

Na mobilnosti so učenci predstavili svoje šole, regije in primerjali svoje učne navade. Na koncu so oblikovali predloge, kako bi lahko svoje učne navade izboljšali. Z delom pa bomo nadaljevali v naslednjih mesecih.

 

Predstavitev OŠ Ludvika Pliberška Maribor

Učenci so se v Franciji predstavili s filmom o naši šoli, ki so ga posneli pri interesni dejavnosti English Club Erasmus+. Snemala je Ana Ambrož (8. a), nastopajo Gašper Vogrin, Aleks Milojević, Maruša Špec (vsi 7. a), Gaja Tisaj, Alja Sedonja, Ajda Kopčič, Eva Bezlaj (vse 7. b), Živa Čančer (7. c) in Ludviki. Film sta s pomočjo mentorice, Nataše Luković,  oblikovala Jan Namestnik in Ali Soufi (oba 8. a). Film je v angleščini.

 

Predstavitev Maribora

Učenci so v Franciji predstavili svoje domače mesto, Maribor. V ta namen so pokazali film o čevljarčku, ki so ga v sklopu interesne dejavnosti Turizmu pomaga lastna glava, pod mentorstvom Ribane Višnar in Violete Škrabl, pripravile Nina K. Lukaček, Ela Šmirmaul (obe 8. a) in Taja Štros (9.b).

 

Predstavitev Slovenije

V Franciji smo na kratko predstavili tudi svojo državo, Slovenijo. Poleg tega smo želeli k sodelovanju povabiti čim več učencev naše šole. Tako smo prišli na zanimivo idejo in oblikovali leseno sestavljanko v obliki Slovenije, pri čemer nam je pomagala Jordana Koren. Vsak kos predstavlja neko značilnost naše države (znane osebe, legende, tradicijo …). Posebnost sestavljanke je, da značilnosti države ponazarjajo risbice, ki jih je ustvarilo 55 učencev naše šole (od 1. do 9. razreda). Sestavljanka Slovenija bo lahko še dolgo služila kot didaktični pripomoček pri pouku.

 

Primerjava šolskih sistemov

Učitelji partnerskih šol smo se lotili primerjave šolskih sistemov naših držav. Učitelji posameznih držav so oblikovali seznam vprašanj, na podlagi katerega smo učitelji našega Erasmus+ tima oblikovali dva vprašalnika. Prvi je spraševal o šolskih sistemih, drugi pa o učiteljevem delu.

Predstavljamo vam predstavitev šolskih sistemov, ki smo jo na podlagi rezultatov iz vseh sedmih držav, oblikovali na naši šoli.

 PREDSTAVITEV ŠOLSKIH SISTEMOV

 

Analiza učiteljevega dela

Učitelji partnerskih šol smo se lotili primerjave učiteljevega dela, saj bi radi pridobili nova znanja, širili obzorja, izmenjali dobre prakse in sledili novim trendom in pedagoškim praksam. Učitelji vseh partnerskih šol so izpolnili vprašalnik o učiteljevem delu in pripravili predstavitve rezultatov. Te bodo služile za osnovo pri našem nadaljnjem sodelovanju.

 PREDSTAVITEV ANALIZE VPRAŠALNIKA O UČITELJEVEM DELU

 

Dejavnosti pred odhodom na drugo mobilnost na Portugalskem

Tema druge mobilnosti je bila uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in družbenih omrežij v šoli in doma. Naša Erasmus+ skupina si je pred odhodom na mobilnost izbrala temo Realna komunikacija proti virtualni realnosti (Real Communication verses Virtual reality). Učenci so pred odhodom na mobilnost dva tedna vodili IKT dnevnike in ugotavljali pogostost, namembnost in koristnost uporabe IKT tehnologije in družbenih omrežij ter njen vpliv na medosebno komunikacijo. Izvedli smo dve delavnici po metodi 6 klobukov, kjer so učenci v skupinah, iz različnih zornih kotov, analizirali svoje dnevnike. Zaključke in ugotovitve so združili na velikem skupnem plakatu v obliki harmonike. Formulirali so tudi koristne navade, ki lahko pripomorejo k učinkoviti uporabi IKT tehnologije in družbenih omrežij ter izboljšanju medosebne komunikacije. Delavnici sta potekali v angleškem jeziku.

Po ideji ge. Tadeje Krajnc smo ustvarili tudi Be Friendly kartice, katerih namen je deliti prijaznost in pomoč drugim. Kadar storiš nekaj dobrega za sočloveka, mu podariš kartico in ta nato stori nekaj dobrega za drugo osebo in ji ponovno podari kartico.

Pripravili smo tudi kratko dramatizacijo, v kateri smo želeli prikazati, kako IKT tehnologija in predvsem mobilni telefoni zavirajo medosebno komunikacijo in medčloveške odnose. Našo predstavitev smo tokrat pripravili brez filmov, saj smo želeli, da učenci pridobijo čim več veščin javnega nastopanja in govora v živo v tujem jeziku.

Druga mobilnost v mestu Barcelos, Portugalska (8. – 14. 5. 2017)

na severnem delu Portugalske, v mestecu Barcelos, od koder izvira legenda o petelinu, ki je nacionalni simbol Portugalske. Tam smo sodelovali z vsemi šestimi šolami, ki so vključene v naš projekt.

Oglejte si, kako je potekala druga mobilnost, kjer smo s šestimi učenci skupine Erasmus+ preživeli zanimiv in pester teden v obmorskem mestecu Barcelos, na severu Portugalske. Tema mobilnosti so bile prednosti in slabosti uporabe IKT ter družbenih omrežij. Naši učenci so odlično zastopali našo državo in našo šolo ter ponovno pokazali, da znajo odlično sodelovati, dosegati zastavljene cilje ter pripraviti atraktivno predstavitev. Poželi so velik aplavz in pohvale s strani vseh prisotnih držav. Še posebej so pohvalili angleščino naših učencev, saj so kljub temu, da so bili mlajši od ostalih, izstopali pri komunikaciji v tujem jeziku. Prav tako je bilo vsem všeč, da so učenci izmenjali kontakte in razdelili kartice Be Friendly, saj je bilo naše vodilo, izboljšati medosebne odnose in komunikacijo. Poleg tega smo si ogledali njihovo šolo, prisostvovali smo pri pouku in proslavi ob 30 letnici sodelovanja v projektih Erasmus, obiskali mestece Braga, Porto in Guimaraes, kjer smo spoznavali kulturne znamenitosti in zgodovino Portugalske. Ogledali pa smo si tudi izlitje reke Douro v Atlantski ocean, kjer so otroci neizmerno uživali. Kljub temu, da smo v Barcelos ‘prinesli’ obilne padavine, pa se je v tistih dneh odvilo kar veliko posebnih dogodkov. Državo je obiskal papež, njihovo nogometno moštvo je zmagalo na pomembni tekmi ter osvojili so Evrovizijo. Teden je bil res poln dogodkov, naši učenci pa so pridobili ogromno novih izkušenj, ki jim bodo zagotovo ostale v lepem spominu.

 

Koordinatorica projekta: Nataša Luković

Tehnična pomoč: Danijel Korpar 

 

 

Odjava šolske prehrane