Učenci so dobili navodila za izbiro predmetov pri razredni uri.

Arhiv:

IZBIRNI PREDMETI KATALOG 2017-2018