Karierna orientacija

 

(pedagoginja: Maja Mernik) Telefon: 42-12-808

 

»Edini način, da delo opraviš izjemno je, da delaš to, kar si sam želiš.

Če še nisi našel, išči naprej. Ne ustali se. Kot velja za vse, kar je povezano s srcem, boš vedel takrat, ko boš našel«.                             (Steve Jobs)

Karierno orientacijo izvajamo v šoli v sklopu pouka in pri vseh ostalih dejavnostih, ki se izvajajo v šolskem prostoru ali zunaj njega, v sklopu pedagoškega procesa, od 1. do 9. razreda. Učenci skozi različne dejavnosti spoznavajo različne poklice in različna delovna okolja.

Odločitev kam po osnovni šoli je odvisna od veliko različnih dejavnikov:

interesa, značajskih lastnosti, delovnih in učnih navad, sposobnosti, vzgoje staršev in podpore domačega okolja, učnega uspeha, vpliva prijateljev in vrstnikov, medijev, bližine šole … Naloge vseh, ki so kakorkoli vključeni v model poklicne orientacije se prepletajo.

Vsebine karierne orientacije se izvajajo tudi izven pouka.

             INFORMACIJE     

 • Na oglasni deski – poklicni kotiček (pisarna pedagoginje)
 • Na spletnih straneh
 • V šolski knjižnici
 • Obiski različnih srednjih šol in podjetij
 • Razgovori s pedagoginjo.

KAKO IZBRATI SREDNJO ŠOLO?

 • Pojdi na pogovor o svoji karierni poti v svetovalno službo.
 • Pogovarjaj se s starši, znanci in srednješolci o njihovih izkušnjah v srednji šoli.
 • Pogovarjaj se s svojimi vrstniki o različnih srednjih šolah.
 • Mogoče vedo informacije, ki bi te zanimale.
 • Razmišljaj o svojih sposobnostih, interesih, učnih navadah in osebnostnih lastnosti.
 • Izkoristi informativne dneve, da obiščeš čim večje število različnih srednjih šol.
 • Razmišljaj o vpisnih pogojih. Udeleži se dogodkov, ki jih organizirajo srednje šole.
 • Preberi predmetnik programa. Se ti zdijo predmeti zanimivi?
 • Preglej spletne strani srednjih šol.
 • Razmišljaj o nadaljevanju šolanja.

POMEMBNI INTERNETNI NASLOVI

stran Zavoda RS za zaposlovanje (http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/)

http://www.mss.gov.si – stran Ministrstva za šolstvo in šport

http://www.zrsss.si – stran Zavoda RS za šolstvo

http://www.ozs.si – stran Obrtne zbornice Slovenije

E- SVETOVANJE https://esvetovanje.ess.gov.si/

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIRANJE – vse vrste štipendij http://www.skladkadri.si/

MOJE DELO.SI – aktualne informacije o trgu dela in o iskanih poklicih https://www.mojedelo.com/

MOJA IZBIRA – vse o srednjih šolah in višješolskih študijih http://www.mojaizbira.si/

 

 

KARIERNA ORIENTACIJA V 8. razredu

DEJAVNOST
Učenci:

–       kaj vse je dobro upoštevati pri izbiri srednje šole (poklica): sposobnosti, delovne in učne navade, vzdržljivost, učni uspeh, zdravstveni status, osebnostne lastnosti posameznika,

–        s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

–       S sistemom izobraževanja

Starši (3. roditeljski sestanek): Oblikovanje poklicne poti v obdobju mladostništva (marec) 

 

KARIERNA ORIENTACIJA V 9. razredu

DATUM DEJAVNOST
 september RU: Merila za izbiro kandidatov ob morebitni omejitvi vpisa v srednjo šolo (predavanje za učence)
september Zdravniški pregled s poklicnim svetovanjem

( Božena Kolar, dr. med., spe. šol. med.)

september Roditeljski sestanek (Pogoji za vpis v srednjo šolo)Maja Mernik
 oktober Naravoslovni dan: Karierna orientacija in orientacija po mestu (obisk KARIERNEGA SREDIŠČA – Zavod za zaposlovanje)

PREDAVANJE O POKLICNI POTI

VPRAŠALNIK POKLICNIH INTERESOV z računalniškim programom:»KAM IN KAKO«

november Ko se odločamo za poklic
december Spletna stran www.mojaizbira.si

Anketiranje učencev z elektronsko obliko VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI (e-VPP)

december Zloženka od prijave do vpisa v srednjo šolo
januar Razpis za vpis v srednjo šolo (predavanje za učence)
januar Obisk srednješolcev na naši šoli

(Srednješolci – osnovnošolcem)

januar Obisk kariernega sejma
december – februar Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah
januar RODITELJSKI SESTANEK (Razpis za vpis v SŠ, Od prijave do vpisa v srednjo šolo) Maja Mernik
februar Informativni dan v srednjih šolah
marec  Izpolnjevanje prijav za srednjo šolo (V ŠOLI)
september- junij Individualno svetovanje učencem in

staršem (pogovorne ure)

Rokovnik vpisa v srednje šole za šolsko leto 2017/18                                                                                         

 

 

 

 

 

Odjava šolske prehrane