Likovna umetnost

Kiparstvo ter sodobna umetnost

Učenci 9. razredov so se pri uri LUM spoprijeli s kiparstvom ter s sodobno umetnostjo.
Učenci so svoje zamisli in ideje izrazili v konceptualni umetnosti. Ta je del sodobne umetnosti in temelji na konceptu, ideji. Razvijati se je začela v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja (okoli leta 1969). Likovno delo osmišljata domišljija, ironija, manj pa oblika. Ni več pomembno fizično obstajanje kipa – njegova konkretna materialna podoba – pač pa ideja (zamisel, koncept, predlog), ki se skriva za izpovednim delom in mu prinaša pomen in izpovedovanje misli.
S kakšnimi zamislimi so se ukvarjali naši učenci, si lahko pogledate na:

Odjava šolske prehrane