Ocena ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2017/2018

Dodal/aAdministrator

Ocena ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2017/2018

Obveščamo vas, da je mestna občina Maribor, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poslal obvestilo o ogroženosti otrok na šolski poti. Za učence, ki v šolo prihajajo iz naseljih Radvanje, Hrastje, Pekre-Limbuš, iz Kamenškove ulice, ulice okrog RTV centra in naselja ob Pekrski gorci (Reiserjeva, Pekrska cesta, Škilanova ulica, Na gorco,  Kaličeva ulica). Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor ugotavlja, da je prometna varnost učencev, ki prihajajo iz navedenih smeri ogrožena.

Na Pohorski ulici in na Lackovi cesti so urejene površine za varno hojo in prečkanje pešcev in tudi podhod pod krožiščem Lackove ceste. Na navedeni relaciji varnost otrok na poti v šolo ni ogrožena.

Učenci, ki že imajo proste šolske vozovnice in prihajajo iz navedenih smeri, lahko vozovnice uporabljajo od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018.

Če otrok prihaja v šolo z mestnim avtobusom iz navedenih ogroženih smeri in še nima šolske vozovnice, lahko dobi prosto vozovnico. Prosimo, prinesite v šolo fotografijo otroka (za dokumente) in jo oddajte razredničarki ali v tajništvu šole.

Za učence 1. razredov

Če spremljate otroka v šolo z mestnim avtobusom, lahko otrok dobi prosto vozovnico. Prosimo, prinesite v šolo fotografijo otroka (za dokumente) in jo oddajte razredničarki ali v tajništvu šole.

Nove vozovnice bodo učenci dobili v šoli.

OCENA OGROŽENOSTI OTROK NA ŠOLSKI POTI – pojasnilo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto.

Lepo pozdravljeni.

Ravnateljica:

Lidija Todorović

Odjava šolske prehrane