Pomembni datumi

ŠOLSKO LETO 2016/2017

POMEMBNI DATUMI od prijave do vpisa v srednjo šolo

18. 1. 2017 ► roditeljski sestanek (OD PRIJAVE DO VPISA V SREDNJO ŠOLO, Maja Mernik)
10. in 11. 2. 2017 ► informativna dneva v srednjih šolah
do 24. 2. 2017 ► 1. prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti (v programih, kjer je to posebni pogoj)

► 2. posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega pogoja za program gimnazija (športni oddelek)

med 6. do 18. 3 2017 ► 1. opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti

2. ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja (gimnazija – športni oddelek)

do 4. 4. 2017 ► prijavljanje za vpis v srednjo šolo (Prijavo dobijo učenci  v osnovni šoli. Možna je le ena prijava na eno srednjo šolo.)
 7. 4. 2017 ► javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet)
do 25. 4. 2017 ► morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2014/2015
do 30. 5. 2017 ► javna objava omejitve vpisa (spletna stran srednje šole)
do 6.  6. 2017 ► obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
med 19. in 22. 6. 2017 do 14. ure

do 22. 6. 2017

► prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šole brez omejitve

► objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis kandidatov, ki so bili uspešni

► objava spodnjih mej1. kroga izbirnega postopka na internetu

do 23. 6. 2017 ►  seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu
do 27. 6. 2017 ► prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka,  za 2. krog izbirnega postopka
30. 6. 2017 do 14. ure ► objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 4. 7. 2017 do 14. ure ► vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Odjava šolske prehrane