SKUPNOST UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Vsako leto uspešno izpeljemo šolski otroški parlament, ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem otroškem parlamentu.

Srečanja se udeležita dva predstavnika oddelka in člani uredništva LUDVIK POROČA.

PREDVIDENI DATUMI SREČANJ za učence od 6. do 9. :

Predvideni datumi srečanj (ob 7.30)

za učence od 6. do 9.  razred

Predvideni datumi srečanj (ob 7.30)

za učence 6. do 9. razreda

26. september 5. februar
16. oktober 5. marec
13. november 9. april
11. december 14. maj
8. januar 4. junij

NAČIN OBVEŠČANJA

1. Okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec).

2. Obvestilo na oglasni deski (pisarna pedagoginje).

Učenci od 1. do 5. razreda bodo na srečanja vabljeni z okrožnico mentorice.

TEMA LETOŠNJEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA:

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.

Mentorica: Maja Mernik