Podaljšano bivanje OPB

Priporočene ure, ko prihajate po otroke v oddelke podaljšanega bivanja, so ob koncu načrtovanih dejavnosti. Te ure so:

12.40

13.30

14.20

15.10

oziroma od 16. ure dalje po potrebi.

 

Članek učiteljice Melite Djordjević

Prikaz dela v OPB – Brigita Godec Kopčič

Odjava šolske prehrane