Monthly Archives:maj 2020

Dodal/aLidija Todorović

Vračanje v šolo, 28. 5. 2020

Spoštovani starši in učenci,
obveščamo Vas, da se v osnovne šole v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razred, v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda. Delo bo potekalo v oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Natančnejša navodila o prihodih, odhodih in upoštevanju higienskih ukrepov bodo objavljena v petek, 29. 5. 2020, ob 14.00.

Vsem želimo uspešen zaključek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica: Lidija Todorović

Ludvik, 28. 5. 2020

Dodal/aAdministrator

Obvestilo tekmovanje iz matematike 1. VIO

Spoštovani,

Pri DMFA Slovenije so se kljub trenutnim razmeram odločili, da bodo tudi letos organizirali tekmovanje Mednarodni matematični kenguru za učence 1. VIO. Obveščamo vas, da bo tekmovanje potekalo v sklopu pouka v četrtek, 28. 5. 2020.

Organizatorici tekmovanja: Jasmina Borlinić in Mira Kopše

 

Dodal/aAdministrator

Razstavišče Ludvik – Maribor – toto naše lepo mesto.

Razstavišče Ludvik žal zaradi razmer ostaja zaprto, a to ne pomeni, da razstave ne moremo speljati. Lahko, a na drugačen način. Gospa Anita Kirbiš, ki je kot članica Foto kluba Maribor, fotografom znana že 17 let, bi ta mesec morala razstavljati pri nas, a zdaj to ni mogoče. Kljub vsemu je bila pripravljena sodelovati in se predstaviti, zato je samo za nas naredila posebno e-razstavo. Svoje fotografije nam bo predstavila skozi foto film, ki ga je poimenovala Maribor – toto naše lepo mesto. Uživajte v ogledu.

Katja Stajnko

Dodal/aNejc Barovič

Obvestilo za učence in starše učencev od 4. do 9. razreda

Spoštovani starši in učenci,

v ponedeljek, 25. 5. 2020, je začetek pouka za učence 9. razreda in za manjše skupine učencev od 4. do 8. razreda. Pripravili smo obvestilo in nekaj navodil, ki jih najdete tukaj. Urnike, navodila in obvestila za tiste učence, ki v ponedeljek, pridejo v šolo, bodo učencem poslali razredniki.

Želimo vam lep začetek dela v živo in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica:
Lidija Todorović

Maribor, 22. 5. 2020

 

Obvestilo

Dodal/aAdministrator

Obvestilo za uporabnike šolske telovadnice

Sporočamo Vam, da uporaba telovadnic za zunanje uporabnike še ni mogoča. Če se bodo športne aktivnosti lahko nadaljevale v skladu z navodili in zasedenostjo telovadnice vas bomo obvestili.

Lep pozdrav.

                                                                                 Ravnateljica:

Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Noč knjige = moč knjige

Letošnji Večer branja je potekal nekoliko drugače, a nič manj zanimivo.

Poskusili smo se v branju na običajnih in manj običajnih mestih, z uporabo lučke, ob druženju z domačimi in sestavljanju kreativnih zgodb s prepletanjem knjižnih naslovov.

Hvala vsem bralcem (učencem, staršem in učiteljem) za sodelovanje in prispevke v mozaik bralnega večera.

Kako beremo

 

Lep bralni pozdrav,

knjižničarka Tanja Gojčič

 

Dodal/aNejc Barovič

Tekmovanje – logična pošast 2019/2020

V petek, 29. 5. 2020, bo potekalo šolsko tekmovanje »Logična pošast«, ki je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda. Državno tekmovanje bo predvidoma potekalo v petek, 12. 6. 2020 ob 13.00.

Organizator tekmovanja je Mathema (Mathema, Zavod za popularizacijo matematike). Glavna cilja tekmovanja sta razvijanje logičnega razmišljanja in popularizacija matematike.

Na tekmovanje se učenci prijavijo s priloženo prijavnico. Učenci od 2. do 5. razreda jo pošljejo  po elektronski pošti Tanji Gojčič (tanja.gojcic@ludvik.si), učenci od 6. do 9. razreda pa Nejcu Barovič (nejc.barovic@ludvik.si) do ponedeljka, 25. 5. 2020. Ostale informacije o poteku šolskega tekmovanja bodo objavljene v sredo, 27. 5. 2020, na šolski spletni strani.

 

Več o tekmovanju in stare tekmovalne naloge najdete na spletni strani: https://sites.google.com/site/logicnaposast/.
 

Nejc Barovič
(koordinator tekmovanja)

Maribor, 18. 5. 2020

Dodal/aAdministrator

Obvestilo: Ponoven začetek pouka

Spoštovani starši,
v ponedeljek, je ponoven začetek pouka za učence od 1. do 3. razreda. Vsi imamo polno glavo vprašanj in zelo malo enoznačnih odgovorov. V vsakem primeru je neznank še veliko. Zahvaljujemo se vam za odlično podporo in sodelovanje, ki smo ga vzpostavili med učenci, starši in šolo v tem posebnem času. Včeraj smo imeli sestanek s predstavniki staršev, kjer smo se pogovorili o nekaterih odprtih vprašanjih in skušali nanje odgovoriti. Zaradi zahtevnosti navodil prosimo za potrpežljivost. Urnikov in razporedov ne bomo pripravljali daleč naprej, ampak sproti, kakor tudi sproti prihajajo spremembe. Naša skupna skrb je, da se bodo otroci v šoli dobro počutili.

Sporočamo vam, da jih z veseljem pričakujemo. Ker je veliko pravil iz predpisanih protokolov stalnica življenja in dela v šoli, se za učence zelo veliko ne bo spremenilo. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi, samozavestjo in mirnim pristopom učencev, staršev in učiteljev zmogli in uspešno začeli »novo šolsko leto« v mesecu maju.

Pravila ponoven začetek pouka COVID 19

 

Dodal/aAdministrator

Obvestilo za učence in starše 9. razredov

Spoštovani učenci in starši,

obveščamo vas, da je bila 12. 5. 2020 objavljena nova okrožnica s strani Ministrstva za šolstvo v zvezi s prijavo in vpisom v srednje šole.

Kot veste, se v postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa upošteva Sklep o merilih kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključnih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se nato izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Zaradi trenutne situacije (razglasitve pandemije) je bila sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja letos ne bo izvedlo.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek in sicer tako, da se na spodnji meji razvrsti kandidate z istim število točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, izbira med njimi pa se namesto točk, pridobljenih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8., 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat pridobi največ 45 točk.

Še nekaj pomembnih datumov za vas:

  • 20. 5. 2020 – javna objava stanja prijav
  • 1. 6 – 6. 6. 2020 – opravljanje preizkusov znanj
  • do 16. 6. 2020 – morebitni prenosi prijav
  • 18. 6. 2020 – morebitne omejitve vpisa
  • 24. 6. 2020 – obveščanje kandidatov o poteku vpisa – pošta

Pedagoginja

Maja Mernik

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange