Monthly Archives:avgust 2020

Dodal/aNejc Barovič

Prvi šolski dan – od 2. do 9. razreda

Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci, dragi Ludviki,

 

v torek, 1. septembra 2020, se odpirajo šolska vrata za vse učence.

Pouk in ostale dejavnosti bodo v torek potekale po prilagojenih urnikih.
Vsi učenci pridejo v šolo kot običajno torej med 8.00 in 8.15.

Za vse učence se bodo obvezne dejavnosti končale ob 12.45.

Lana Jan Oblak, 6 let

 

Do zaključka dejavnosti bodo otroci že pojedli kosilo. Po dejavnostih je organizirano podaljšano bivanje. Učenci ta dan ne potrebujejo copat. V šolo bodo vstopali obuti. Kosilo in malica bosta organizirana.

Od srede naprej pouk in vse dejavnosti tečejo po urniku za novo šolsko leto, ki bo objavljen na naši spletni strani.

Učenci, ki tudi sicer prihajajo v šolo sami, naj pridejo v šolo v čim večjem številu peš ali s kolesom. Vhod na Lackovi bo odprt za pešce.

Učenci 2. razreda naj počakajo svoje razrednike na dvorišču pri vhodu 1. Starši jih naj spremijo do vhoda iz Lackove ali oddajo dežurnim učiteljem na parkirišču. Učenci naj v šolski torbi prinesejo vse šolske potrebščine, razen potrebščin za likovno umetnost in šport. Od srede dalje bodo v šolo prinašali potrebščine po urniku.

Učenci 3. in 4. razreda vstopajo v primerni varnostni razdalji skozi vhod 1 in se napotijo v svoje učilnice, kjer jih bodo od 8.00 dalje čakali razredniki.

Učenci 3. razreda v šolo prvi dan prinesejo peresnico, barvice, beležko in mapo. Priporočamo, da imajo stvari v šolski torbi, v kateri bodo domov odnesli delovne zvezke.

Učenci 4. razreda prvi šolski dan potrebujejo peresnico z barvicami, mapo, beležko in šolsko torbo, v katero bodo dali učbenike in jih odnesli domov.

Učenci od 5. do 9. razreda prvi šolski dan potrebujejo peresnico, beležko in zvezke po urniku.

Učenci  5. in 6. razreda naj počakajo svoje razrednike na šolskem igrišču. V šolo bodo učenci vstopili v spremstvu razrednikov. Pri tem je potrebno upoštevati primerno in priporočeno razdaljo.

Učenci od 7. do 9. razreda bodo prejeli zaščitne maske, ki jih bodo uporabljali samo pri vstopu in izstopu iz šole ter pri morebitnem gibanju po šoli. Vstopijo pri vhodu v zaklonišče in se napotijo v svoje učilnice, kjer jih bodo od 8.00 dalje čakali razredniki. Zaželeno je, da imajo učenci svoje zaščitne maske, narejene iz blaga in pralne.

Pouk se bo ta dan odvijal samo v matičnih učilnicah, tako pa bo tudi večino časa od 2. septembra naprej.

Vse potrebne informacije glede same organizacije pouka od 2. septembra naprej  bodo učenci prejeli od razrednikov.

Šola še zmeraj ostaja dopoldne praviloma zaprta za vse obiskovalce.

Želimo Vam prijeten pričetek šolskega leta in uspešno delo.

 

Ravnateljica: Lidija Todorović

Maribor, 28. 8. 2020

Dodal/aNejc Barovič

Prvi šolski dan – 1. razredi

 

“KAKŠEN DAN JE TALE DAN?

TO JE PRVI ŠOLSKI DAN,

PA JE S SONCEM OBSIJAN …”

                                                      (Tone Pavček)

 

                                              Eva Roj, 7 let

 

DRAGI PRVOŠOLCI, DRAGI PRVOŠOLKE,

zaradi epidemiološke situacije bo začetek pouka

v torek, 1. 9. 2020, popoldan.

DOBIMO SE NA ŠOLSKEM DVORIŠČU

1. a ob 16.00,

1. b ob 16.30,

1. c ob 17.00.

S SEBOJ PRIPELJI STARŠE,
ŠOLSKA TORBA TA DAN OSTANE DOMA.

VESELIMO SE SREČANJA S TABO!

Ravnateljica:
Lidija Todorović z učiteljicami

Maribor, 28. 8. 2020

Dodal/aAdministrator

Pričetek šolskega leta 2020/2021

Spoštovani starši ali skrbniki, dragi učenci Ludviki,

šolsko leto se v skladu s šolskim koledarjem začne v torek, 1. 9. 2020. Glede na trenutno epidemiološko situacijo se pripravljamo v skladu z »modelom B«. Podrobneje so pogoji za posamezne modele opredeljeni v brošuri.

Brošura

Model B ne zahteva vsebinskih sprememb, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.

V šolo naj pridejo samo zdravi otroci. Vsi si želimo, da bi šolsko leto čim več časa preživeli zdravi in, kot smo bili vajeni, v šoli in v čim bolj varnih okoliščinah. Prosimo, da preberete priloženo obvestilo in ga dosledno upoštevate.

Dopis za starše

Navodila za prvi šolski dan bomo pripravili in objavili na spletni strani. Starši učencev 1. razreda bodo dobili nova vabila, ker bo sprejem za učence 1. razreda v torek, 1. 9. 2020, med 16.00 in 18.00.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica:

Lidija Todorović

 

Dodal/aAdministrator

Ocena ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2020/21

Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, poslala oceno o ogroženosti otrok na šolski poti.

Na podlagi Smernic za šolske poti Javne agencije RS za varnost prometa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje, da je na relaciji Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med Pohorsko ulico, Lackovo cesto in Bezjakovo ulico do OŠ Ludvika Pliberška Maribor varnost otrok ogrožena.

Učenci, ki v šolo prihajajo iz relacij Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med Pohorsko ulico, Lackovo cesto in Bezjakovo ulico so upravičeni do proste šolske vozovnice.

Učenci, ki že imajo proste šolske vozovnice in prihajajo iz navedenih relacij, lahko vozovnice uporabljajo od začetka pouka in do 30. 6. 2021.

Če so učenci vozovnico izgubili, sporočite na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si v tajništvo šole ( ime priimek učenca, naslov in razred).

Dvojnik vozovnice bodo učenci lahko dvignili na blagajni Javnega podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor.

Če otrok prihaja v šolo z mestnim avtobusom iz navedenih ogroženih smeri in še nima šolske vozovnice, lahko dobi prosto vozovnico. Na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si pošljite skenirano fotografijo otroka (za dokumente) Nove vozovnice bodo učenci dobili v šoli.

Relacije Lackova cesta, Pohorska ulica, Škilanova ulica, Reiserjeva ulica, Kaličeva ulica, Na gorco, Viničarska ulica, Kamenškova ulica, Pekrska cesta do OŠ Ludvika Pliberška Maribor ustrezajo kriterijem za vzpostavitev šolske poti.

Dopolnitev ocene ogroženosti

 

OCENA OGROŽENOSTI OTROK NA ŠOLSKI POTI – pojasnilo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto.

Za učence 1. razredov

Če boste spremljali otroka v šolo z mestnim avtobusom, lahko otrok dobi prosto vozovnico. Prosimo, pošljite na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si podatke otroka in skenirano fotografijo otroka (za dokumente). Šola bo uredila izdelavo vozovnice.

 

Lepo pozdravljeni.

      Ravnateljica:

                                                                                                                      Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Razpis se nahaja na spodnji povezavi.

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis_cankarjevo-priznanje_072020.pdf

Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange