Daily Archives:6. novembra, 2020

Dodal/aAdministrator

Pomoč otrokom v stiski

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo.

Kot doslej se v primeru morebitne stiske za pomoč lahko obrnete na šolo, na osebo, ki ji zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli.

Na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne.

NIJZ, ki je koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize je pripravil seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov:

Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro.

Svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro.

Terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure.

Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure.

Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

Dodal/aAdministrator

Možnost brezplačnega toplega obroka za učence

OBJAVA O MOŽNOSTI BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE, ki se šolajo na daljavo in imajo odobreno subvencijo šolskega kosila ter so nanj prijavljeni

Spoštovani,

iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in MO Maribor so nas obvestili o sodelovanju šol pri organizaciji brezplačnih toplih obrokov za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in potrebujejo topli obrok. Pri tem je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Ta učenec ima že urejeno subvencionirano šolsko kosilo in je nanj že prijavljen.
  • Starši zanj izpolnite prijavnico za topli obrok v času organiziranega izobraževanja na daljavo.

Izobraževanje bo organizirano za vse učence na daljavo, zato

organizacijo toplega obroka prevzamejo lokalne skupnosti – občine za učence s prebivališčem v občini. Starši učence prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo (Prijavnica). Prijavnico pošljite na elektronski naslov: tajnistvo@ludvik.si

V šoli upravičenost do brezplačnega obroka preverimo v aplikaciji ministrstva. Nato zbrane podatke o prijavah posredujemo občini, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka na razdelilni točki v občini.

 

Če imate vprašanja, lahko pišete na:

maja.tos@ludvik.si

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange