Učenec lahko izbere en neobvezni izbirni predmet (NIP), katerega pouk bo organiziran pred ali po rednem pouku. Uspeh pri NIP se ocenjuje številčno po pravilniku o preverjanju in ocenjevanju v osnovni šoli. Ocene se vpisujejo v redovalnico in na koncu šolskega leta v spričevalo. Pouk pri tujem jeziku bo potekal dve uri tedensko. Učenec mora NIP obiskovati do konca šolskega leta, neprisotnost se opravičuje po enakem postopku kot pri rednem pouku. Delo pri ponujenih NIP bo za učence predstavljeno pri pouku. Učenci bodo prejeli vprašalnike.

Ponudbe za šolsko leto 2016/2017 si lahko ogledate v katalogu izbirnih predmetov, ki ga najdete v razdelku izbirni predmeti.