Šolsko leto 2015/2016


Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ), s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.
Ob koncu drugega obdobja je preverjanje znanja z NPZ obvezno za vse učence. Preverja se znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.
Ob koncu tretjega obdobja je preverjanje znanja z NPZ obvezno za vse učence. Dosežek NPZ je dodatna informacija o znanju učencev. Rezultat se vpiše v zaključno spričevalo.
Preverja se znanje iz slovenskega jezika, matematike in tretjega obveznega predmeta. Obvezni predmet iz katerega se bo preverjalo znanje na naši šoli bo tuji jezik angleščina.


Ob koncu tretjega obdobja je zaključno preverjanje in ocenjevanje znanja pisno. Naknadnega roka v  tem šolskem letu ni. 

Več prebrite v knjižici INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE