Šolsko leto 2015/2016
Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Vsako leto uspešno izpeljemo šolski otroški parlament, ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem otroškem parlamentu.
Srečanja se udeležita dva predstavnika oddelka in člani uredništva LUDVIK POROČA.
UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA
Predvideni datumi srečanj (ob 7.30)
Predvideni datumi srečanj (ob 7.30)
28. september
7. marec
2. november
4. april
7. december
9. maj
4. januar
6. junij
1. februar
 
Učenci od 1. do 5. razreda
NAČIN OBVEŠČANJA:
1. Okrožnica v petek pred rednim srečanjem (dežurni učenec).
2. Obvestilo na oglasni deski (vrata pisarne pedagoginje).
TEMA letošnjega OTROŠKEGA  PARLAMENTA:
PASTI MLADOSTNIŠTVA
Mentorica: Maja Mernik