30. festival Turizmu pomaga lastana glava, šolsko leto 2015/2016

Raziskovalna naloga: EKO VAS GONDOLA

EKO VAS GONDOLA


ARHIV

Raziskovalna naloga: Ko legenda postane resničnost...

Raziskovalna naloga: Ludvik pravi: Uživaj v naravi! (28. državni festival turizmu pomaga lastna glava)

Raziskovalna naloga - Radvanjska tržnica (za 26. festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 2012)


Raziskovalna naloga (za 26. festival TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 2012)

Festival 2011

Na radvanjskem trgu vedno je fajn 2011

 Turistični podmladek - predstavitev

 Lipov med in lipov čaj

 Predstavitev naloge Ob bistrem potoku je

 Raziskovalna naloga 2008-2009

 TN Ob bistrem potoku je

 Vodič po Radvanju

 Zloženka Turizem