1. do 3. razred       4. do 6. razred       7. do 9. razred

 Urnik FP nemščina, FP računalništvo, NIP, pevski zbor

 Urnik interesnih dejavnosti