Author Archives: Administrator

Dodal/aAdministrator

Obvestilo: kolesarski izpit za 6. razred

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da bodo učenci 6. razreda in učenci višjih razredov, ki zaradi izrednih razmer v lanskem šolskem letu niso opravljali kolesarskega izpita, tega  opravljali v mesecu oktobru.

Učenci 6. a razreda bodo imeli vajo za teoretični del kolesarskega izpita v torek, 22. 9. 2020, 4. šolsko uro.

Učenci 6. b razreda bodo imeli vajo za teoretični del kolesarskega izpita v petek, 18. 9. 2020, 5. šolsko uro.

Učenci 6. c razreda bodo imeli vajo za teoretični del kolesarskega izpita v ponedeljek, 21. 9. 2020, 6. šolsko uro.

Učenci naj prinesejo s seboj liste s podatki za AAI prijavo.

Teoretični del kolesarskega izpita bodo učenci opravljali v ponedeljek, 28. 9. 2020, in sicer:

 • učenci 6. a razreda 4. šolsko uro,
 • učenci 6. b razreda 3. šolsko uro,
 • učenci 6. c razreda in učenci višjih razredov 2. šolsko uro.

Če učenec teoretičnega dela kolesarskega izpita ne bo opravil v prvem roku, bo teoretični del kolesarskega izpita opravljal ponovno, v petek, 2. 10. 2020, 4. ali 5. šolsko uro.

Učenci, ki bodo opravili teoretični del kolesarskega izpita, bodo v mesecu oktobru opravljali tudi praktični del.

Točne datume in dodatna navodila bomo sporočili naknadno, ker smo odvisni od trenutnih razmer in lepega vremena.

Mentorica:

Violeta Škrabl

Ravnateljica:

Lidija Todorović

 

Dodal/aAdministrator

54. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 2020 – DRUGI KROG

14. in 15. septembra 2020 je potekal drugi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Maribor.

Državno tekmovanje je organizirala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju z ZPM Maribor.

V drugi krog državnega tekmovanje so se uvrstile tri raziskovalne naloge oz. inovacijski predlogi.

 • Področje EKONOMIJA ali TURIZEM: FESTIVAL POHORSKIH DOBROT, avtorici Tjaša Mlaker in Meta Pohar (v tem šolskem letu že srednješolki), mentorici Violeta Škrabl in Ribana Višnar. ZLATO PRIZNANJE
 • Področje RAČUNALNIŠTVO ali TELEKOMUNIKACIJE: KDO PREŽI ZA KLIKOM? SPLETNE PREVARE IN KAKO SE JIM IZOGNITI, avtorica Jana Zadravec (9. a), mentorja Danijel Korpar in Nataša Luković.  ZLATO PRIZNANJE
 • Področje DRUGA PODROČJA: VPLIV HIDRACIJE NA SPOSOBNOST UČENJA, avtorica Mirjam Jurša (9. a), mentorica Brigita Godec Kopčič. SREBRNO PRIZNANJE

ČESTITAMO!

LUDVIKI, PONOSNI SMO NA VAS!

Dodal/aAdministrator

Razpis za uporabo telovadnice

Na podlagi Pravilnik o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor v uporabo, objavljamo naslednji

RAZPIS

Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor  v šolskem letu 2020/2021 daje v uporabo naslednje prostore:

 1. Velika telovadnica (cca. 290 m2)
 2. Mala telovadnica (120 m2)

Uporaba telovadnic je možna v terminih od ponedeljka do petka od 15.30 do 20.30.

Cena uporabe za eno šolsko uro (45 minut) znaša:

 1. Velika telovadnica: 20,00 EUR
 2. Mala telovadnica: 10,00 EUR

Prijave s podatki o nazivu zainteresiranega uporabnika, o vsebini dejavnosti, odgovorni osebi uporabnika, natančnem času uporabe in številu udeležencev vpišite v obrazec prijava in pošljite na elektronski naslov: tajnistvo@ludvik.si.

COVID PROTOKOL UPORABE TELOVADNICE 2020/2021

Razpis je odprt do zapolnitve kapacitet.

O izbiri uporabnikov Vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Ravnateljica:

Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Obvestilo: Potrdilo o šolanju

Starši ali skrbniki po elektronski pošti tajnistvo@ludvik.si sporočijo ime in priimek ter razred otroka, za katerega potrebujejo potrdilo. Potrdila bomo poslali po elektronski pošti ali naslednji delovni dan izročili učencu, če bodo starši tako želeli. Potrdilo bo v vsakem primeru pripravljeno naslednji delovni dan.

Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

1. roditeljski sestanek za oddelke od 2. do 9. razreda

Spoštovani starši, vabimo vas

na 1. roditeljski sestanek, ki bo

v torek, 8. 9. 2020,

 • ob 1700 za starše učencev 2. razreda (vhod 1),
 • ob 1715 za starše učencev 4. razreda (vhod 1),
 • ob 1630 za starše učencev 5. razreda (vhod 3) in
 • ob 1645 za starše učencev 8. razreda (vhod 3)

v matičnih učilnicah oddelkov.

Vabilo

na 1. roditeljski sestanek, ki bo

v sredo, 9. 9. 2020,

 • ob 1700 za starše učencev 3. razreda (vhod 1),
 • ob 1630 za starše učencev 6. razreda (vhod 3),
 • ob 1645 za starše učencev 7. razreda (vhod 3) in
 • ob 1700 za starše učencev 9. razreda (vhod 3)

v matičnih učilnicah oddelkov.

Vabilo

Zaradi epidemiološke situacije prosimo, da počakate pred vhodi. Razredniki vas bodo spremili v učilnice. Ob vstopu upoštevajte navodila o preventivnih ukrepih. Na vhodu si razkužite roke in nadenite masko. V učilnicah bodo stoli že razmaknjeni na primerno razdaljo.

Dnevni red:

 1. Osnovne informacije za šolsko leto 2020/2021
 2. Predstavitev letnega delovnega načrta in dela v oddelkih
 3. Izvolitev predstavnikov v Svet staršev
 4. Razno

Veselimo se Vašega obiska.

Lepo Vas pozdravljamo in se Vam zahvaljujemo, da upoštevate preventivne ukrepe.

Lepo Vas pozdravljamo.

Ravnateljica in razredniki

Dodal/aAdministrator

NPZ in 3. predmet za 9. razred

V skladu z Zakonom o osnovni šoli je danes ministrica s sklepom določila tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v šolskem letu 2020/2021.

Na naši šoli bodo učenci preverjali znanje iz ZGODOVINE.

Vir: MIZŠ

Dodal/aAdministrator

Obvestilo za vse učence

Spoštovani starši, drage učenke, dragi učenci, dragi Ludviki,

NIJZ je v petek, 28. 8. 2020, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil NOVA Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in razloge za uvedbo dodatnih ukrepov. V današnje (sicer širše) priporočilo NIJZ je vključeno pomembno priporočilo glede uporabe mask za učence v skupnih prostorih v šolah, k čemur nas zavezuje dokument Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s COVID-19.

Priporočilo opredeljuje, da je za otroke od 6 leta starosti dalje v šolah priporočeno nošenje mask v prostorih izven učilnice.

Zaželeno je, da imajo učenci svoje zaščitne maske, narejene iz blaga in pralne. Maske za enkratno uporabo bodo dobili pri vhodu v šolo. Ker priporočilo trenutno velja za prvi teden, se ga bomo skušali držati po najboljših močeh. Učenci bodo maske potrebovali le kratek čas, za pot do učilnice ali v druge prostore. Učence bomo počasi navajali na uporabo maske in opozarjali, kdaj je nujno, da jo nosijo.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Ravnateljica: Lidija Todorović

 

 

Dodal/aAdministrator

Pričetek šolskega leta 2020/2021

Spoštovani starši ali skrbniki, dragi učenci Ludviki,

šolsko leto se v skladu s šolskim koledarjem začne v torek, 1. 9. 2020. Glede na trenutno epidemiološko situacijo se pripravljamo v skladu z »modelom B«. Podrobneje so pogoji za posamezne modele opredeljeni v brošuri.

Brošura

Model B ne zahteva vsebinskih sprememb, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja.

V šolo naj pridejo samo zdravi otroci. Vsi si želimo, da bi šolsko leto čim več časa preživeli zdravi in, kot smo bili vajeni, v šoli in v čim bolj varnih okoliščinah. Prosimo, da preberete priloženo obvestilo in ga dosledno upoštevate.

Dopis za starše

Navodila za prvi šolski dan bomo pripravili in objavili na spletni strani. Starši učencev 1. razreda bodo dobili nova vabila, ker bo sprejem za učence 1. razreda v torek, 1. 9. 2020, med 16.00 in 18.00.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica:

Lidija Todorović

 

Dodal/aAdministrator

Ocena ogroženosti otrok na šolski poti v šolskem letu 2020/21

Obveščamo vas, da je Mestna občina Maribor, Urad za komunalo, promet in prostor, poslala oceno o ogroženosti otrok na šolski poti.

Na podlagi Smernic za šolske poti Javne agencije RS za varnost prometa Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje, da je na relaciji Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med Pohorsko ulico, Lackovo cesto in Bezjakovo ulico do OŠ Ludvika Pliberška Maribor varnost otrok ogrožena.

Učenci, ki v šolo prihajajo iz relacij Hrastje, Pekre – Limbuš in Zg. Radvanje med Pohorsko ulico, Lackovo cesto in Bezjakovo ulico so upravičeni do proste šolske vozovnice.

Učenci, ki že imajo proste šolske vozovnice in prihajajo iz navedenih relacij, lahko vozovnice uporabljajo od začetka pouka in do 30. 6. 2021.

Če so učenci vozovnico izgubili, sporočite na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si v tajništvo šole ( ime priimek učenca, naslov in razred).

Dvojnik vozovnice bodo učenci lahko dvignili na blagajni Javnega podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o., Mlinska ulica 1, Maribor.

Če otrok prihaja v šolo z mestnim avtobusom iz navedenih ogroženih smeri in še nima šolske vozovnice, lahko dobi prosto vozovnico. Na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si pošljite skenirano fotografijo otroka (za dokumente) Nove vozovnice bodo učenci dobili v šoli.

Relacije Lackova cesta, Pohorska ulica, Škilanova ulica, Reiserjeva ulica, Kaličeva ulica, Na gorco, Viničarska ulica, Kamenškova ulica, Pekrska cesta do OŠ Ludvika Pliberška Maribor ustrezajo kriterijem za vzpostavitev šolske poti.

Dopolnitev ocene ogroženosti

 

OCENA OGROŽENOSTI OTROK NA ŠOLSKI POTI – pojasnilo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo bdel nad spremembami na cestni infrastrukturi in spremljal prometno ureditev v območju šolskega okoliša. V primeru sprememb in izboljšanju pogojev za varen prihod otrok v/iz šole, bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil oceno ogroženosti otrok na šolski poti. V praksi to pomeni, da nekateri otroci morda ne bodo upravičeni do povračila stroškov prevoza v/iz šole skozi celo šolsko leto.

Za učence 1. razredov

Če boste spremljali otroka v šolo z mestnim avtobusom, lahko otrok dobi prosto vozovnico. Prosimo, pošljite na elektronski naslov tajnistvo@ludvik.si podatke otroka in skenirano fotografijo otroka (za dokumente). Šola bo uredila izdelavo vozovnice.

 

Lepo pozdravljeni.

      Ravnateljica:

                                                                                                                      Lidija Todorović

Dodal/aAdministrator

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje razpisuje v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Razpis se nahaja na spodnji povezavi.

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis_cankarjevo-priznanje_072020.pdf

Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange