6. razred

Teden 1 in 2 (od 16. 3. do 27. 3. 2020)

Teden 3 (od 30. 3. do 3. 4. 2020)

Teden 4 (od 6. 4. do 10. 4. 2020)

#


Teden 4 (od 6. 4. do 12. 4. 2020)

KULTURNI DAN

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Naravoslovje

Zgodovina

Geografija

Gospodinjstvo

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Tehnika in tehnologija

Šport

Fakultativni pouk Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet Umetnost

Neobvezni izbirni pouk Tehnika

Interesna dejavnost Robotika


Teden 3 (od 30. 3. do 3. 4. 2020)

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Naravoslovje

Zgodovina

Geografija

Gospodinjstvo

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Tehnika in tehnologija

Šport

Razredna ura

Fakultativni pouk Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet Umetnost

Interesna dejavnost Robotika


Teden 1 in 2 (od 16. 3. do 29. 3. 2020)

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Naravoslovje

Zgodovina

Geografija

Gospodinjstvo

Likovna umetnost

Glasbena umetnost

Tehnika in tehnologija

Šport

Fakultativni pouk Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet Tehnika

Neobvezni izbirni predmet Umetnost

Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange