Učbeniški sklad

Za vse učence je na voljo brezplačna izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada na osnovi naročilnic, ki jih podpišejo starši ali zakoniti skrbniki učencev in veljajo za vsa leta šolanja (ali do preklica z odjavnico).

Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo v šoli brezplačno tudi delovne zvezke.

Izposojo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Učenci skrbijo za dobro ohranjenost gradiva, v primeru izgube ali večje obrabe, starši v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (12. člen) poravnajo odškodnino.

Naročilnica

Odjavnica

Učna gradiva in potrebščine 20-21

Vodja učbeniškega sklada je knjižničarka Tanja Gojčič.

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange