Pomembni datumi

Pomembni datumi za devetošolce

(vpis v srednje šole 2019/2020)

JANUAR

 • januar 2019:izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove, objava na internetu (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 15. in 16. februar 2019:informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2019:rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, ki to zahtevajo, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju pogoja za vpis na programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 11.– 23. marec 2019:opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti

APRIL

 • 2. april 2019:zadnji rok za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/20
 • 8. april 2019 do 16. ure:javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)
 • 17. april 2019:objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2019/20 (www.mizs.gov.si)
 • 23. april 2019:do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

MAJ

 • 29. maj 2019:obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)

JUNIJ

 • 14. junij 2019:razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih NPZ učencem 9. razreda
 • 18. do 21. junij 2019 do 14. ure:vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
 • 21. junij 2019 do 16. ure:objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2019:objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu (www.mizs.gov.si)
 • 26. junija 2019 do 15. ure:rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka
 • 28. junij 2019 do 15. ure:objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

JULIJ

 • 2. julij 2019 do 14. ure:vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 • 3. julij 2019:objava še prostih mest za vpis (www.mizs.gov.si)

AVGUST

 • 30. avgust 2019:vpis na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange