Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST (mentorici: Tamara Farič 1. – 5. razred ter Anita Babič 6. – 9. razred)

ŠOLSKO LETO 2020/2021

  • SKUPNOST UČENCEV
  • OTROŠKI PARLAMENT

Skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z različnimi dejavnostmi, ki se odvijajo na šoli. Na srečanjih se pogovarjamo o delu v tekočem mesecu, pohvalimo in spodbujamo vse, ki so bili uspešni, načrtujemo delo, za prihodnji mesec, dajemo pobude za izboljšanje, se urimo v komunikaciji, strpnosti, sodelovanju in družbeni odgovornosti. Vsako leto uspešno izpeljemo šolski otroški parlament ter uspešno sodelujemo na medobčinskem ali državnem otroškem parlamentu.

Srečanja se udeležita dva predstavnika oddelka in na predmetni stopnji še člani uredništva LUDVIK POROČA.

TEMA letošnjega OTROŠKEGA  PARLAMENTA se nadaljuje iz preteklega leta:

MOJA POKLICNA PRIHODNOST

Zlata pravila naše šolske skupnosti:

  1. upoštevanje pravil,
  2. pozitiven odnos do sebe,
  3. odgovoren odnos do drugih in okolice,
  4. težnja k prepoznavnosti šole in delovanju učencev v njej,
  5. spoštovanje in razumevanje vseh Ludvik-ov!

Na vsak problem glejte kot na priložnost. Skupaj ga bomo skušali rešiti!

SREČANJA ŠOLSKE SKUPNOSTI

Predvideni datumi srečanj (ob sredah – zadnja sreda v mesecu)

Učenci (1. – 5. razred)

Predvideni datumi srečanj (ob sredah – zadnja sreda v mesecu)

Učenci (1. – 5. razred)

30. september 24. februar
21. oktober 31. marec
25. november 21. april
23. december 26. maj
27. januar 16. junij

 

Predvideni datumi srečanj (ob ponedeljkih 7.30)

Učenci (6. – 9. razred)

Predvideni datumi srečanj (ob ponedeljkih 7.30)

Učenci (6. – 9. razred)

28. september 22. februar
19. oktober 29. marec
23. november 19. april
21. december 24. maj
25. januar 7. junij

V šolskem letu 2020/2021 bomo izpeljali srečanje vseh predstavnikov šolske skupnosti od 1. – 9. razreda. Izpeljali bomo tudi srečanje z gospo ravnateljico.

NAČIN OBVEŠČANJA

  1. Okrožnica pred rednim srečanjem (dežurni učenec).
  2. Obvestilo na oglasni deski šolske skupnosti.
  3. Ustno preko mentorice.

PREDSTAVNIKI ODDELKOV 1. – 5. razred

(šolska skupnost 2020/2021) 

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK
1. a Jasmina Pižeta Victoria Košutar Sidique Jaka Keuc
1. b Klara Berdelak Kaja Praček Rat Filip Kus
1. c Suzana Belušić Julija Verdonik Dominik Lovrin
2. a Janja Karanovič Matic Blažič Anže Skuhala
2. b Jasmina Borlinić Jaša Jović Ana Bratušek
2. c Milanka Munda Stella Ilešič Lara Šrumpf
3. a Minka Godec Hana Kus Gal Peruš
3. b Mira Kopše Astrid Krajnc Ana Fleisinger
3. c Katja Stajnko Miha Marko Matko Brina Purkeljc
4. a Nataša Kosi Uma Vreže Kian Kolar
4. b Viktorija Kodrič Lara Brajović Urban Gulič
4. c Andreja Schwarz Klara Iršič Ria Ebrar Savaš
5. a Antonija Krajnčič Hana Jarh Bine Cizerl
5. b Alenka Kuhar Maša Krajnc Clara Gullia Massa
5. c Urška Kosi Katja Čertalič Maca Bobnar

 

PREDSTAVNIKI ODDELKOV 6. – 9. razred

(šolska skupnost 2020/2021) 

 

ODDELEK RAZREDNIK PREDSTAVNIK PREDSTAVNIK
6. a Mihaela Sušec Vučko Matija Vehovar Taja Poštrak
6. b Nataša Luković Jaša Vidovič Ema Rudolf Ostič
6. c Nataša Colja Nejc Kocuvan Nina Marušič
7. a Jordana Koren Taja Hercog Nina Prahič
7. b Karla Poslek Petrovič David Šivec Tjaša Čertalič
7. c Nejc Barovič Žiga Žižek Nana Berden
8. a Jasna Rosi Lena Anošek Vito Šumak
8. b Ribana Višnar Gal Boltauzer Luka Gornik
8. c Brigita Godec Kopčič Til Turk Tina Furman
9. a Metka Vrbančič Osterc Ana Kuprivec Zoja Filipič
9. b Saša Silič Evelina Novak Tomaž Jelen

Predsednica šolske skupnosti: Ana Kuprivec

Namestnica: Zoja Filipič

Član: Žiga Ravter

Mentorici šolske skupnosti učencev: Tamara Farič in Anita Babič

Pripravili mentorici šolske skupnosti učencev:

Tamara Farič in Anita Babič

Prilagodi izgled strani
Odjava šolske prehrane Secured By miniOrange