V Seznamu potrebščin Seznam potrebščin 2019-2020 je objavljen seznam učbenikov, osebnih potrebščin in ostalih potrebščin, ki jih bodo uporabljali učenci v novem šolskem letu. V seznamu učbenikov so uvrščeni potrjeni učbeniki (potrjuje jih Strokovni svet) in si jih učenci lahko izposodijo z izpolnjeno in podpisano IZJAVO – NAROČILNICO in jih uporabljajo v skladu z Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. V primeru izgube, odkupa ali poškodbe učbenikov, v skladu z 10. členom  Pravilnika starši poravnajo odškodnino.

Osebne potrebščine in njihovo uporabo pri pouku priporočajo učitelji v skladu z Ukrepi za zmanjšanje teže šolske torbe. Neizrabljene osebne potrebščine (barvice, pisala, zvezki …) tekočega šolskega leta se lahko uporabljajo tudi v naslednjem šolskem letu.

Morebitna pomoč pri nakupu potrebščin preko šolskega sklada se lahko uveljavi z oddajo –VLOGE- za subvencijo pri nakupu delovnih zvezkov. Vlogo lahko oddate v tajništvu šole do konca junija tekočega leta.

Arhiv

Seznam potrebščin 18-19

Potrebščine 2017/2018

 Seznam potrebščin 2016/2017